BIP
Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój - edycja - III
Strona główna  >   Działalność Lubuskiej WK  >   Projekty  >   Zrealizowane w ramach EFS  >   Projekty zrealizowane w 2010 r.  >   Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój - edycja - III
Lubuska Wojewódzka Komenda OHP w Zielonej Górze zrealizowała projekt systemowy „Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój - edycja III” , który trwał od 01 - 05 - 2010 do 31 - 12 - 2010 roku. Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet I Działanie 1.3 Poddziałanie 1.3.3 zgodnie z umową nr UDA - POKL.01.03.03 - 00 - 043/09 - 00.

Głównym celem projektu była aktywizacja społeczno-zawodowa młodych osób w wieku 15 - 24 lat oraz kompensacja deficytów społeczno - wychowawczych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, która zakłada dostarczenie uczestnikom odpowiednich kwalifikacji zawodowych oraz wiedzy na temat zakładania działalności gospodarczej, umożliwienie podwyższenia umiejętności językowych, jak też umiejętności w zakresie obsługi komputera jak również udzielenie im kompleksowego wsparcia wychowawczo - dydaktycznego.

Uczestnicy projektu zostali przydzieleni do 2 grup ze względu na kategorie wiekowe:

Kategoria A - młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym w wieku 16 - 17 lat, z OHP lub spoza OHP, zaniedbująca obowiązki szkolne, zagrożona wypadnięciem z systemu oświaty bądź nie realizująca obowiązku nauki, pochodząca z rodzin wielodzietnych ubogich, niepełnych, środowisk patologicznych.

Kategoria B - młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym, w wieku 18 - 24 lata, nieucząca się i niepracująca, tj. nieaktywna zawodowo, wymagająca wsparcia w zakresie aktywizacji edukacyjnej w obszarze rynku pracy oraz integracji społecznej.

Realizacja projektu miała miejsce w następujących jednostkach organizacyjnych:

  •     Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Strzelcach Krajeńskich
  •     Hufiec Pracy 4 - 10 w Gorzowie Wlkp.
  •     Hufiec Pracy 4 - 5 w Żarach - Środowiskowy
  •     Hufiec Pracy 4 - 2 w Zielonej Górze
  •     Środowiskowy Hufiec Pracy 4 - 3 w Nowej Soli
  •     Centrum Edukacji i Pracy w Zielonej Górze
  •     Centrum Edukacji i Pracy w Gorzowie Wlkp.


Informacja o publikacji dokumentu
Data publikacji: 2017-05-23
Osoba udostępniająca na stronie: Michał Sobczak
Data ostatniej modyfikacji: 2020-06-02
Osoba modyfikująca: Natalia Kuliczkowska