BIP
III KWARTAŁ 2016
Strona główna  >   Dokumentacja  >   Kontrole  >   Przeprowadzone  >   2016  >   III KWARTAŁ 2016

 

Informacja o realizacji planu kontroli Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy OHP za okres III kwartału 2016

Lp.

Plan kontroli

Realizacja planu kontroli

Rodzaj kontroli

Tematyka przeprowadzonych kontroli

Jednostka kontrolowana

Termin kontroli

1

2

3

4

5

6

7

1

III

kwartał

Polityka finansowa w zakresie obiegu dokumentacji księgowej

Problemowa

- Polityka finansowa w zakresie obiegu dokumentacji księgowej

Lubuska WK OHP

29.07-30.08.2016

2

III

kwartał

Rynek pracy, realizacja refundacji

Problemowa

- Kompleksowa działalność Młodzieżowego Centrum Kariery w Gorzowie Wlkp.

- Realizacja refundacji w CEiPM.

 

CEiPM Gorzów Wlkp.

20.07-12.08.2016

3

III Kwartał

Działalność jednostki
w zakresie doradztwa zawodowego

Doraźna

- Działalność jednostki
w zakresie doradztwa zawodowego.

MCK Gubin

31.08. – 30.09.2016

4

III

kwartał

Wybrane elementy kształcenia
i wychowania

Problemowa

- Współpraca ze środowiskiem lokalnym (pracodawcami, dyrektorami szkół, placówkami specjalistycznymi, itp.).

- Wybrane elementy działalności opiekuńczo – wychowawczej.

- Aktywizacja młodzieży (m.in. Rada Młodzieży, Klub Aktywnych, Klub Absolwenta).

 

HP

Gorzów Wlkp.

27.07-05.08.2016

5

III

kwartał

Realizacja zamówień publicznych w I półroczu

Problemowa

- Realizacja zamówień publicznych w Lubuskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP

Lubuska WK OHP

29.07-30.08.2016

6

III

kwartał

Realizacja zaleceń pokontrolnych

Sprawdzająca

- Przeprowadzenie kontroli sprawdzającej w zakresie: realizacji zaleceń pokontrolnych wynikających z kontroli kompleksowej zrealizowanej 31 maj – 17 czerwiec 2016 r.

 

HP Wschowa

05.08.2016

7

III
kwartał

Całokształt działalności

Kompleksowa

- Organizacja wewnętrzna jednostki (w tym warunki lokalowe i organizacyjne), kompletność dokumentacji dotyczącej funkcjonowania jednostki.

- System rekrutacji uczestników na rok szkolny 2016/2017.

- Organizacja i dokumentacja procesu kształcenia i przygotowania zawodowego uczestników, w tym umowy uczestników z pracodawcami.

- Współpraca ze środowiskiem lokalnym (pracodawcami, dyrektorami szkół, placówkami specjalistycznymi, itp.).

- Działalność opiekuńczo – wychowawcza (plany dydaktyczno-wychowawcze na dany rok szkolny, dzienniki wychowawcze, ewidencja uczestników, dokumentacja uczestników, dokumentacja internatu, realizowane programy wychowawcze, prowadzenie kół zainteresowań itp.).

- Aktywizacja młodzieży (m.in. Rada Młodzieży, Klub Aktywnych, Klub Absolwenta).

- Sprawozdawczość dotycząca ewidencji uczestników.

- Gospodarka magazynowa i gospodarka środkami czystości.

- Wyżywienie.

OSIW Wiechlice

 

8

III

kwartał

Realizacja szkoleń

Problemowa

- Realizacja szkoleń dla młodzieży w I kwartale 2016 r.

ROSZM Zielona Góra

16-31.08.2016

9

III

kwartał

Realizacja zaleceń pokontrolnych

Sprawdzająca

- Realizacja zaleceń pokontrolnych wynikających z kontroli kompleksowej zrealizowanej w dn. 15-24 czerwca 2016 r.

 

HP Słubice

26-30.09.2016

 

 

 

Sporządziła: Aleksandra Ackermann

Data: 07.10.2016 r.

Pliki do pobrania
Informacja o publikacji dokumentu
Data publikacji: 2016-11-08
Osoba udostępniająca na stronie: Michał Sobczak
Data ostatniej modyfikacji: 2018-02-21
Osoba modyfikująca: Michał Sobczak