BIP
2014
Strona główna  >   Dokumentacja  >   Kontrole  >   Przeprowadzone  >   2014
Lp. Plan kontroli Rodzaj kontroli Tematyka przeprowadzonych kontroli Jednostka kontrolowana Termin kontroli Kontrolujący
1 2 4 5 6 7 8
1. I kwartał Kompleksowa - Organizacja wewnętrzna jednostki, kompletność dokumentacji dotyczącej funkcjonowania jednostki.

- System rekrutacji uczestników.

- Organizacja i dokumentacja procesu kształcenia i przygotowania zawodowego uczestników,
w tym umowy uczestników z pracodawcami.

 - Współpraca ze środowiskiem lokalnym (pracodawcami, dyrektorami szkół, placówkami specjalistycznymi, itp.).

- Działalność opiekuńczo – wychowawcza (plany dydaktyczno-wychowawcze na dany rok szkolny, dzienniki wychowawcze, ewidencja uczestników, dokumentacja uczestników, realizowane programy wychowawcze, prowadzenie kół zainteresowań itp.).

- Aktywizacja młodzieży (m.in. Rada Młodzieży, Klub Aktywnych, Klub Absolwenta).

- Sprawozdawczość dotycząca ewidencji uczestników.
HP 4 – 9 Wschowa 7 i 10.02.2014r - Wioletta Wilińska St. spec. ds. kultury, wychowania i sportu

- Sylwia Podlasińska St. spec.ds. rynku pracy

- Angelika Tylawska spec. ds. kształcenia iwychowania
2. I kwartał Problemowa Kompleksowa działalność MBP. Realizacja refundacji CEiPM w Gorzowie Wlkp. CEiPM Gorzów Wlkp 11 i 13.03.2014r. - Sylwia Podlasińska st. spec. ds. rynku pracy

 - Agnieszka Wawszczak Spec. ds. refundacji
3. I kwartał Problemowa Aktywizacja młodzieży. HP 4 - 10 Gorzów Wlkp 13.03.2014r - Wioletta Wilińska – St. spec. ds. kultury, wychowania i sportu
4. I kwartał sprawdzająca Realizacja zaleceń pokontrolnych, kontroli kompleksowej, która odbyła się w dn. 07.02 i 10.02.2014r. HP 4 – 9 Wschowa 27.03.2014r. - Wioletta Wilińska St. spec. ds. kultury, wychowania i sportu

- Sylwia Podlasińska St. spec.ds. rynku pracy
5. I kwartał kompleksowa - Organizacja wewnętrzna jednostki, kompletność dokumentacji dotyczącej funkcjonowania jednostki.

- System rekrutacji uczestników.

 - Organizacja i dokumentacja procesu kształcenia i przygotowania zawodowego uczestników,
w tym umowy uczestników z pracodawcami.

 - Współpraca ze środowiskiem lokalnym (pracodawcami, dyrektorami szkół, placówkami specjalistycznymi, itp.).

- Działalność opiekuńczo – wychowawcza (plany dydaktyczno-wychowawcze na dany rok szkolny, dzienniki wychowawcze, ewidencja uczestników, dokumentacja uczestników, realizowane programy wychowawcze, prowadzenie kół zainteresowań itp.).

- Aktywizacja młodzieży (m.in. Rada Młodzieży, Klub Aktywnych, Klub Absolwenta).

- Sprawozdawczość dotycząca ewidencji uczestników.
HP 4 – 5 Żary. 24 i 28.03.2014r. - Angelika Tylawska spec. ds. kształcenia i wychowania

 - Wioletta Wilińska St. spec. ds. wychowania kultury, i sportu

- Sylwia Podlasińska St. spec.ds. rynku pracy
6. I kwartał Problemowa - Gospodarka magazynowa.

- Gospodarka środkami czystości oraz wyżywienia.
OSiW Strzelce Kraj. - Grzegorz Pawlak – Kierownik ROSZM

Sporządziła:

Wioletta Hrydziuszko – starszy specjalista ds. kadr
17.04.2014 r.
Informacja o publikacji dokumentu
Data publikacji: 2014-04-17
Osoba udostępniająca na stronie: Anna Myszkowska
Data ostatniej modyfikacji: 2014-04-17
Osoba modyfikująca: Anna Myszkowska