Mapa serwisu:
» Informacje
» Struktura organizacyjna
» Ośrodki Szkolenia i Wychowania
» Lubuska Wojewódzka Komenda OHP
» Hufce Pracy
» Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży
» Działalność Lubuskiej WK
» Rynek pracy
» EURES
» ZAGRANICZNE OFERTY PRACY
» TWOJA PIERWSZA PRACA Z EURES
» MATERIAŁY INFORMACYJNE
» DANE KONTAKTOWE KADRY EURES
» Mobilne Centrum Informacji Zawodowej
» Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
» Młodzieżowe Centrum Kariery
» Młodzieżowe Biuro Pracy
» ECAM
» Projekty
» Współpraca międzynarodowa
» PNWM
» Projekty 2015
» Projekty 2016
» Projekty 2017
» Projekty 2018
» Projekty 2019
» Projekty 2020
» Erasmus+
» ERASMUS + 2018
» ERASMUS + 2020
» PLFWM
» PURWM
» Od szkolenia do zatrudnienia - YEI
» BAZA KONKURENCYJNOŚCI OGŁOSZENIA BENEFICJENTÓW EFS
» Zrealizowane w ramach EFS
» Projekty zrealizowane w 2012 r
» Nowoczesne Kompetencje Kadry opiekuńczo - wychowawczej
» Nowe Perspektywy
» Projekty zrealizowane w 2013 r
» Młodzieżowa Akademia Umiejętności 2
» Nowe Perspektywy
» Projekty zrealizowane w 2014 r
» OHP jako realizator usług rynku pracy
» OHP jako realizator usług rynku pracy
» Leonardo da Vinci
» Nowe Perspektywy 2
» Projekty zrealizowane w 2015 r.
» IV edycja projektu "Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój"
» Projekty zrealizowane w 2008 r.
» 18-24 Czas na Samodzielność
» Projekty zrealizowane w 2009 r.
» Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój - edycja II
» Nasza Przyszłość - edycja I
» Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój - edycja I
» Projekty zrealizowane w 2010 r.
» Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój - edycja - III
» Nowoczesne Kompetencje Kadry Ochotniczych Hufców Pracy
» Nasza Przyszłość - edycja II
» Młodzieżowa Akademia Umiejętności
» Projekty zrealizowane w 2011 r.
» IV edycja projektu "Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój"
» "Nasza przyszłość" - edycja III
» Stop bierności - kobieta aktywna zawodowo
» Od szkoleń i stażu do angażu
» Projekty zrealizowane w 2007 r.
» Twoja Wiedza Twój Sukces I - III edycja
» Indywidualny Projekt Kariery - Potfolio dla Młodzieży
» Zrealizowane w ramach YEI
» Od Szkolenia do Zatrudnienia
» Akcja Aktywizacja - YEI
» Obudź swój potencjał - YEI
» Pomysł Na Siebie
» Równi Na Rynku Pracy
» Kształcenie i wychowanie
» Centra Edukacji i Pracy Młodzieży
» Młodzieżowe Centrum Kariery
» Dokumentacja
» Podstawa prawna
» Tryb rozpatrywania wniosków
» Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji 2014-2019
» Kontrole
» Kontrola Zarządcza
» 2011
» 2012
» Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2012
» Sprawozdanie z wykonania planu działalności Lubuskiej WK OHP za rok 2012
» 2014
» 2015
» 2017
» I kwartał 2017
» II kwartał 2017
» III kwartał 2017
» IV kwartał 2017
» 2018
» Przeprowadzone
» 2011
» 2012
» 2013
» 2017
» III kwartał
» IV kwartał
» II kwartał
» I kwartał
» 2016
» I KWARTAŁ 2016
» III KWARTAŁ 2016
» IV kwartał
» Plan kontroli na 2014 rok
» Plan kontroli na 2015 rok
» Plan kontroli na 2016 rok
» Plan kontroli na 2017 rok
» Plan Kontroli na 2018 rok
» Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania.
» Informacje o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.
» Majątek Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy
» Majątek Lubuskiej WK
» Plan działalności jednostki na 2021 rok
» Sprawozdanie z planu działalności za 2020 rok
» Refundacja
» Wniosek o zawarcie umowy
» Wniosek o wypłatę refundacji
» Zamówienia publiczne
» Wszczęte
» Rozstrzygnięte
» Instrukcja korzystania ze strony głównej BIP
» Polityka Ochrony Danych
» Oferty pracy
» Ogłoszenia o wynikach naboru
» Aktualne nabory na stanowisko
» Archiwalne nabory
» Nabór na stanowisko stanowisko specjalisty ds. administracyjnych
» Nabór na stanowisko specjalisty ds. administracyjnych i obsługi magazynu
» Nabór na stanowisko pośrednika pracy w Młodzieżowym Biurze Pracy w Zielonej Górze
» Nabór na stanowisko doradcy zawodowego w MCK Żagań
» Nabór kandydata na stanowisko: specjalista ds. administracyjnych.
» Nabór na stanowisko doradcy zawodowego w MCIZ Zielona Góra
» Nabór kandydatów na stanowisko: radca prawny
Na górę Drukuj Mapa serwisu
www.lubuska.ohp.pl www.bip.gov.pl
Projekt i wykonanie BerMar multimedia